- Polštář 50x50

Do obchodu

Československá socialistická republika (ČSSR) bol oficiálny názov Československa od 11.júla 1960 do 28.marca 1990.  11.júla 1960 bola prijatá Ústava Československej socialistickej republiky, ktorou bol zmenený názov štátu na Československá socialistická republika. Československá socialistická republika sa stala 1.januára 1969 federáciou. Ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia zo dňa 29.marca 1990 ,,O zmene názvu Československej socialistickej republiky" bol zmenený oficiálny názov štátu na Československá federatívna republika.  Zdroj: Wikipedia

Najhľadanejšie