Betónové potery,Náradie; stroje a dielňa

Cemix Beton Hobby 25kg

Beton Hobby 25kg   Technický list Karta bezpečnostných údajov

Do obchodu
Weber Cementový Poter Weberbat Estrich 25kg

Jednozložková cementová podlahová hmota určená na ručné spracovanie, pevnosť v tlaku 20 MPa.    Podlahová hmota je určená na vykonávanie vnútorných spojených poterov. Tvorí podkladovú vrstvu pre konečnú povrchovú úpravu podláh a slúži ako vyrovnávacia vrstva v suchom i vlhkom neagresívnom prostredí v hrúbke 35 - 70 mm, určený pre použitie do interiéru.   Technické údaje Maximálna veľkosť zŕn plniva v zmesi: 4 mm Orientačná spotreba zámesovej vody: (podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií) približne 3,5 litra / 25 kg Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou: (podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií) do 60 minút Aplikačná hrúbka vrstvy: 10 - 40 mm Reakcia na oheň: trieda A1 fl Uvoľňovanie nebezpečných látok CT Priepustnosť vody: NPD Priepustnosť vodnej pary: NPD Pevnosť v tlaku: C 20 (20 MPa) Pevnosť v ťahu za ohybu: F4 (4MPa) Odolnosť proti obrusu: NPD Zvuková izolácia: NPD Zvuková pohltivosť: NPD Tepelný odpor: NPD Odolnosť proti chemickému vplyvu: NPD Technický list Weber cementový poter KBU Weber cementový poter

Do obchodu
Baumit Cementovy Poter 25kg

Priemyselne vyrábaná suchá poterová zmes triedy CT-C20-F5 podľa STN EN 13813 pre ručné a strojové spracovanie. Baumit Poter je vhodný na všetky bežné minerálne podklady ako napríklad betón. Je vhodný na realizáciu kontaktného, oddeleného, plávajúceho poteru ako aj na podlahy s podlahovým vykurovaním. Je vhodný ako podklad pod finálnu nášľapnú vrstvu pre všetky bežné priestory aj priestory s vyššou vlhkosťou. Materiál je tiež vhodný na výrobu betónových tvárnic.   Technické údaje   Reakcia na oheň: Trieda A1 Maximálna veľkosť zrna: 4 mm Objemová hmotnosť (v suchom stave): cca 1800 kg / m3 Trieda pevnosti: C 20 podľa STN EN 13813 Pevnosť v tlaku (28 dní): min. 20 MPa Pevnosť v ťahu (28 dní): min. 5 Mpa Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: cca 1,4 W / (m.K) Faktor difúzneho odporu μ: Cca 40 Spotreba vody: cca 2,5 l / 25 kg vrece Spotreba materiálu: cca 20 kg / m2 / 1 cm hrúbky Výdatnosť: cca 0,4 m2 / vrece, resp. cca 10 m2 / t pri hrúbke poteru 5 cm Spracovateľnosť: cca 90 min1). Kontaktný poter: 35 – 45 mm* Oddelený poter: 35 – 70 mm* Plávajúci poter: 45 – 70 mm* Poter na podlahovom vykurovaní: 45 mm* + d (priemer rúrok) *Hrúbka poterovej vrstvy závisí od pevnosti poteru v tlaku a ťahu, od úžitkového zaťaženia (EN 1991-1-1, STN 74 4505)) a stlačiteľnosti podkladových vrstiev. Bližšie pozri technologický predpis Baumit Potery a podlahové stierky. Technický list Baumit Poter KBU Baumit Poter    

Do obchodu

Najhľadanejšie